pdf Tidsmæssigt gennemførsel Populær

1933 downloads

Tidsmæssigt gennemførsel

Attestation for tidsmæssigt gennemført

 

Skemaet udfyldes på tro og love og underskrives tidligst 1 måned inden ansættelsesperiodens
afslutning
uddannelseselement i den lægelige videreuddannelse
Læge…………………………………………….………………. CPR…………………-………..
har som delelement af den kliniske basisuddannelse eller
har som introduktionsuddannelse / delelement af hoveduddannelsesforløb
i speciallægeuddannelsen i …………………………………………………….…………..
gennemført
Ansættelse ved ………………………………………………………………………..
(Uddannelsesstedets navn og afd.)
i perioden fra: …………………………………… til: ………………………………………..
Stillingsnummer……………………………………………
Det attesteres, at:
Den uddannelsessøgende læge har haft funktion i det anførte tidsrum.
Det bekræftes samtidig, at der ikke har været sygefravær mv. der overstiger 10 %
af uddannelsesdelen.
Sted og dato………………………………………………….………………………………..
Uddannelsesansvarlig overlæges underskrift………………………………………..………
Uddannelsesansvarlig overlæges stempel