pdf Bilag A Populær

904 downloads

Bilag A

Bilag A - Introduktionssamtale

 

Introduktionssamtalen gennemføres senest 2 uger efter tiltrædelsen af stillingen.
Deltagerne i samtalen er vejlederen/praksistutoren og den uddannelsessøgende læge samt den
uddannelsesansvarlige overlæge, hvis en af parterne anmoder herom.
Skemaet udfyldes af den uddannelsessøgende læge og vejlederen i fællesskab.
(Opbevares på uddannelsesstedet og af den uddannelsessøgende læge.)
Uddannelsessøgende læges navn:
Uddannelsesstilling Stillingsnummer:
Ansættelsesperiode fra: til:
Afdeling/praksis:
Sygehus:
Vejleders navn:
Uddannelsestrin:
Uddannelsesansvarlig overlæge/praksistutor:
Under samtalen indgår følgende punkter: a
Omtale af introduktionsmateriale og introduktionen på uddannelsesstedet
Drøftelse af den uddannelsessøgende læges hidtidige uddannelsesforløb med særlig vægt på
forhold vedr. diagnostiske, terapeutiske og teoretiske færdigheder
Gennemgang af målbeskrivelse for specialet/uddannelsesniveauet
Gennemgang af checkliste
Gennemgang af uddannelsesprogram og plan for praktisk gennenførelse
Aftale om samarbejdsrelation mellem vejleder og uddannelsessøgende læge
Omtale af afdelingsinstruks
Orientering om uddannelsesstedets etiske retningslinier, kvalitetssikring, systematiserede
undervisning samt administrative forhold
Drøftelse af den uddannelsessøgende læges individuelle uddannelsesmæssige, herunder
forskningsmæssige ønsker
Udfærdigelse af uddannelsesplan