ESDL 2017 er overtegnet i januar 2017.
De der ikke er blevet optaget overføres til ventelisten til ESDL 2018.

pdf Invitation som pdf (632 KB)

ESDL Nyhavn copenhagen denmark 300pxDatoer for 2017:

Del 1 - d. 3. Marts

Del 2 - d. 6 Oktober

Sted

Strødamvej 52, 2100 København Ø, Danmark

Pris

1.000 kr. for Del 1 inkl. frokost og kaffe

1.000 kr. for Del 2 inkl. vurdering af workbook, frokost og kaffe

 

Tilmelding til og betaling for Del 1

For at tilmelde sig sendes en e-mail med titlen ”Tilmelding til ESDL Del 1” i

emnefeltet til koordinator Lotte Vester på  med følgende oplysninger:

  • Navn, uddannelse, stilling, arbejdsplads, e-mail, telefon/mobil nummer.
  • Desuden en kort beskrivelse (2-3 linjer) af din erfaring med spirometri (evt. blot et samlet antal selvstændigt udførte spirometrier) eller planer herom.

Optagelse efter først til mølle.

Tilmelding til og betaling for Del 2

Tilmelding til Del 2 kan kun ske for de kursister, der har gennemført Del 1 og har bestået den efterfølgende online test. Herefter vil de pågældende kursister blive tilbudt Del 2 med vejledning om tilmelding og betaling for dette.

Øvrige spørgsmål

Send e-mail til koordinator Lotte Vester på med titlen ”ESDL” i emnefeltet.

Hjemmeside

Kurset annonceres på Dansk Lungemedicinsk Selskabs (DLS) hjemmeside www.lungemedicin.dk

Sprog

Selve undervisningen og kommunikationen under kursus vil foregå på dansk.

Skiftligt undervisningsmateriale inkl. hovedparten af lysbilleder, program og online test (efter Del 1) er på engelsk, da det er et ERS (European Respiratory Society) godkendt kursus med tilhørende undervisningsmateriale og tests.

Workbook og afsluttende eksamen efter Del 2 kan, efter kursistens ønske, være på dansk eller engelsk.

Sponsorer for ESDL København 2017

BI

IntraMedic

ResMED

Phillips