Arteriepunktur

2634 downloads

Revision: 02.01.2013 | Gyldig til: 02.01.2015  | Version: 1

Arteriepunktur

Udarbejdet af: Ingrid Louise Titlestad og Henrik Kirstein Jensen


1.1. INDLEDNNG

Arterie punktur er en hyppig foretaget blodprøve som har stor plads i akutmedicinen og i lungeme-dicin. Arterieblodanalysen kan give vigtig informa-tion om blodgasser (partialtrykket af oxygen (PO2), hæmoglobinets oxygenmætning (SaO2) og par-tialtrykket af kuldioxid (PCO2)), syre-base-status, blodsukkerniveau, elektrolytforhold og hæmoglo-binkoncentration. Analysesvar foreligger ofte efter få minutter.

1.2. INDIKATION

Ved akutte og kroniske tilstande hvor der er behov for vurdering af iltningsevne, syre-base-status, foruden blodsukkerniveau, elektrolytforhold og hæmoglobinkoncentration (Akut og kronisk respi-rationsinsufficiens, ved shock og anden alvorlig organpåvirkning, hjertesvigt, infektiøse lidelser og sepsis, abdominale sygdomme, endokrine lidelse, nyresvigt og traumer).

1.3. KONTRAINDIKATION

a. Manglende kollateral cirkulationstest (negativ Allen test) (relativt - i akutte tilfælde nedpriori-teret).
b. Ekstremitet med arteriovenøs shunt.
c. Infektion eller perifer vaskulær sygdom i den afficerede ekstremitet.

1.4. FORSIGTIGHED

a. Koagulopati er ingen absolut kontraindikation.
b. Under pågående trombolysebehandling bør arteriepunktur kun foretages i arteria radialis.
c. Trombolyseprofylakse eller antikoagulations-behandling er ikke kontraindikationer.

1.5. FORBEREDELSE AF PATIENTEN

Allen test: Undersøgeren komprimerer a. radia-les og a. ulnaris samtidigt og beder patienten knytte hånden med henblik på at tømme den for blod. Når undersøgeren slipper trykket mod a. ulnaris, bør håndfladen normalt fyldes med blod og dermed ændre farve i løbet af få sekunder. Ved negativ Allen test forbliver håndfladen bleg i over ti sekunder, og arteriepunktur i a. radialis bør undgås.
Patienten informeres om formål og risici, samt at indstikket vil medføre noget ubehag.

1.6. UDSTYR

Handsker, Spritswab, arteriepunktursprøjte med heparintørstof og hætte, gaskompres, plaster.

1.7. PROCEDURE

- Vælg arterie. Oftest foretrækkes a. radialis (tilgængelighed), men alternativer er a. brachialis eller a. femoralis (især ved lavt systolisk blod-tryk)
- Patienten bør ligge for at undgå stor venefylde
- Palpation af a. radialis gøres lettere ved at dorsalflektere håndleddet.
- Huden desinficeres to gange med spritswab
- Lokalanalgesi er ikke almindeligvis påkrævet
- Stemplet trækkes 1 ml tilbage
- Kanylens åbning skal vende kranielt mod blod-strømmen
- Arterien palperes med pulpa af 2. og 3. finger. Ved indstikket, som udføres tæt på de to fingre, vinkles kanylen 30-45o
- Arterieblod fylder selv sprøjten og presser luf-ten ud gennem den semipermeable membran i stemplet. Når sprøjten er fyldt afsluttes procedu-ren og indstiksstedet komprimeres med gaskompres i mindst 5 minutter hvorefter der påsættes plaster
- Overskydende luft bør straks efter prøvetag-ningen eksprimeres fra kanylen
- Nålen tages forsigtigt af eller tillukkes af syste-met og den medfølgende hætte påsættes
- Sprøjten vendes/roteres
- Hvis det tager længere tid en 10 – 15 minutter før analyse, skal sprøjten sættes i isbad, og prøven skal analyseres indenfor en time

1.8. EFTERKONTROL

Efterkontrol kan være nødvendigt med kontrol af indstikstedet hvis patienten har koagulopati eller efter flere indstik.

1.9. KOMPLIKATIONER

Sjældne og milde. Hyppigst forekommende hæmatom, hævelse og ømhed (2%). Paræste-sier i op til 24 timer ses i 1% af tilfældene.

1.10. ANALYSETOLKNING

 

Tilstand  PaCO2  HCO3-  Årsag 
 Acidose  Høj  Normal/høj  Respiratorisk betinget
 Acidose  Lav  Lav  Metabolisk betinget
 Alkalose  Lav  Normal/lav  Respiratorisk betinget
Alkalose Høj Høj Metabolisk betinget

 

1.11. REFERENCER

1. Wiis J, Espersen K. Arteriepunktur. Ugeskr. Læger 2007; 169: 2100.
2. American Association for Respiratory Care. Clinical practice guideline. Sampling for arterial blood gas analysis. Respir Care 1992; 37: 913-7.
3. Okeson GC, Wulbrecht PH. The safety of brachial artery puncture for arterial blood sam-pling. Chest 1998; 114: 748-51.