Program:
12.15-13.00 Frokost
13.00-16.00 Lungemedicinsk møde (mødeledere S.Rønborg og L.Frølund)
13.00-14.00 David Price, Professor of Primary Care Respiratory Medicine, University of Aberdeen, UK: Does size matter. Targeting and treating the small airways with extra fine particles including real life studies.
14.00-14.15 Kaffe
14.15-15.00 Jann Mortensen, Overlæge dr.med., Klinisk Fysiologisk Afd., Rigshospitalet: Nye og gamle målemetoder indenfor lungefunktion – oscillometri mm.
15.00-15.10 Pause
15.10-15.55 Per Gustafsson, Docent, Skaraborgs Sjukhus: Astma vs KOL – lungefysiologiske aspekter
15.55-16.00 Opsummering.
Sandwich to go.

Af hensyn til det praktiske, vil vi bede om, at I tilmeldinger sendes til senest 9.3.2017.
Vel mødt. Mange venlige hilsner fra
Steen Rønborg, Lars Frølund og Holger Mosbech
Danske Lungelægers Organisation

PS. Et medicinalfirma (Chiesi Pharma) har økonomisk støttet det lungemedicinske møde, men ikke haft indflydelse på det faglige program. Samarbejdet er anmeldt til Lægemiddelstyrelsen både af os og af firmaet.