pdf Hagedorn 2018 Populær

350 downloads

intern medicin logo100x100Årsmøde og overrækkelse af

Hagedorn Prisen

Tid: Fredag den 2. marts 2018

Sted: Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

09.30-10.30 Generalforsamling

10.30-10.45 Kaffepause

10.45-10.50 Velkomst ved formand for DSIM, Pia Nimann Kannegaard

10.50-11.20 Formand for Medicinrådet, Steen Werner Hansen

Arbejdsproces i Medicinrådet

11.20-11.40 Dansk Cardiologisk Selskab

Professor, overlæge, dr.med., Mogens Lytken Larsen

Forebyggelse af nye kardiovaskulære hændelser – aggressiv LDL sænkning og/eller

antiinflammatorisk behandling?

11.40-12.00 Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

Overlæge Jørgen Agnholt

20 år med biologisk terapi og immunologi i gastroenterologien

12.00-12.15 Kaffepause

12.15-12.35 Dansk Hæmatologisk Selskab

Overlæge, phD og klinisk lektor Carsten Utoft Niemann

Individualiseret behandling i hæmatologien, CLL som eksempel:

Kemoimmunterapi, ny målrettet behandling eller immunmodulering

12.35-12.55 Dansk Selskab for Infektionsmedicin

Overlæge, ph.d., Pernille Ravn

Biologisk behandling, er infektioner et problem?

12.55-13.30 Frokost

13.30-13.50 Dansk Nefrologisk Selskab

Ledende overlæge, dr.med. Hans Dieperink

Fra doping til manipulation af immunforsvaret

13.50-14.10 Dansk Reumatologisk Selskab

Overlæge, ph.d. klinisk lektor Hanne M. Lindegaard, Reumatologisk afd. C, OUH

Biologisk behandling – muligheder og udfordringer indenfor reumatologien

14.10-14.30 Dansk Lungemedicinsk Selskab

Professor, dr.med. Charlotte Suppli Ulrik

Biologisk behandling i lungemedicin

14.30-14.50 Kaffepause

14.50-15.10 Dansk Endokrinologisk Selskab

Professor Bente Langdahl

Biologisk behandling af osteoporose

15.10-15.30 Dansk Selskab for Geriatri

Klinisk professor Inge Marie Svane

Immunterapi til ældre kræftpatienter – Er det muligt?

15.30-15.45 Kaffepause

15.45-16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen

Formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard og direktør, dr.odont. Birgitte Nauntofte

Novo Nordisk Fonden

16.00-17.00 Hagedorn Prismodtagerens foredrag

17.00-18.00 Reception

hagedorn100x100Tilmelding til årsmødet senest 16. februar 2018 via mail til Johanne Mosdal på

med angivelse af navn samt deltagelse i frokost og/eller reception.

Vi gør opmærksom på, at årsmødets faglige indhold vil have relevans for den lægefaglige

videreuddannelse og efteruddannelse for alle læger inden for det intern medicinske virkefelt.

Vi opfordrer derfor alle ledende- og uddannelsesansvarlige overlæger til at anvende dagen som et

undervisningstilbud for yngre læger.

Hagedorn Prisen er skabt ved midler fra Nordisk Insulinlaboratorium i 1966 og fra Novo Nordisk Fonden i 2008.

Prisen uddeles som belønning for fremragende indsats inden for et område af dansk intern medicin.