dokument Nordisk konference for lunge-og allergisygeplejersker Populær

364 downloads

Tid og Sted

 28 Feb 10.30 -> 02 Marts 12.45

Sted: Bella Sky

Tilmelding | dokument Program (70 KB)

 

PRÆSENTATIONER

Orale oplæg vil være på skandinavisk eller engelsk sprog. Skriftlig præsentation på engelsk.

POSTER

Ønsker du at medbringe en poster bedes du melde dette ind til Marie Lavesen for at sikre en plads til ophængning på konferencestedet.

Posterpriserne vil blive overrakt under festmiddagen fredag, og vinderne bedes lørdag formiddag holde et 5 minutters oplæg.

PRIS FOR DELTAGELSE

Konference, forplejening og overnatning i dobbeltværelse:

For medlemmer af FSLA: 3500 kr.

For ikke- medlemmer af FSLA: 4000 kr.

Konference, forplejening og overnatning i enkeltværelse:

For medlemmer af FSLA: 4000 kr.

For ikke- medlemmer af FSLA: 4500 kr.

 TILMELDING

TILMELDINGSFRIST ASAP

Tilmelding sker via DSR, Kursusafdeling på: https://dsr.dk/kurser/918190001

TRANSPORT

Der går Metro til Bella Sky fra lufthavn og Københavns centrum. Der er desuden shuttlebus fra lufthavn og til Bella Sky. Afgangstider med shuttlebus fra lufthavn annonceres senere.

GENERALFORSAMLING

Generalforsamling afholdes på Hotel Bella Sky fredag den 1.3.2019 kl. 17.30-18.30.

Forslag til behandling på generalforsamlingen skal være selskabets formand i hænde senest 6 uger før generalforsamlingen.

Der er i 2019 valg til bestyrelsen. Valg til bestyrelsen sker hvert 2. år. Bestyrelsen vælges for 4 år ad gangen. Genvalg kan finde sted. Når der er valg til bestyrelse vælges der 2 suppleanter, der vælges for 2 år ad gangen. Der vælges en 1. og 2. suppleant.
Valget er gældende fra den pågældende generalforsamlings afslutning. 

Valget finder sted på baggrund af de kandidater, der er anmeldt til formanden senest 6 uger før generalforsamlingen. Til kandidatopstilling kræves 2 stillere, der skal være medlem af selskabet.
Der kræves ikke stillere til suppleanterne, og opstillingen skal ikke være anmeldt formanden på forhånd.