dokument Palliativ behandling af åndenød DLS kursus 2020 Populær

186 downloads

1 dags palliationskursus arrangeret af DLS

Palliativ behandling af åndenød hos lungepatienter

Fredag 2. oktober 2020

Odeon, Odense

Åndenød er ved lungesygdom et kardinalsymptom. Ved fremskreden lungesygdom påvirkes patienterne i en grad hvor deres livskvalitet og livsførelse påvirkes. Dertil skaber det hos patienter med progredierende sygdom en reel bekymring for, hvor svær åndenøden bliver ved livets afslutning. Palliationskurset fokuserer på den svære åndenød samt flere vinkler på håndteringen af denne.

Oplæggene ligger desuden op til diskussion og erfaringsudveksling, der er til frokost sat tid af til at netværke.

Målgruppe: Læger; medlemmer af DLS samt DSPAM

Sted: Odeon, Odeons Kvarter 1, 5000 Odense

Pris: 250 kr.

Tilmelding: Senest 20. august, efter først til mølle-princippet.

8.30 – 9.00      Ankomst, kaffe/te og morgenbrød

9.00 – 9.30      Velkomst og introduktion til dagens emne: Når dyspnø bliver altgennemgribende.

 v. Anita Rath Sørensen, Overlæge, Lungemedicinsk afsnit / Palliativt team, Hospitalsenheden Vest

9.30- 10.30      Mindfullness og kognitiv terapi til svært lungesyge. v. Ingeborg Farver-Vestergaard psykolog Århus     Dorte Bove, sygeplejerske Nordsjællandshospital

10.30-10.45     Pause

10.45-11.45     Åndenødshåndtering / bronkodilaterende medicinering v. Anders Løkke

12.00-13.00     Frokost og netværke med kollegaer

13.00-15.00     Farmakologisk behandling af Åndenød Opioider. v. Birgit Åbom, Roskilde palliationsenhed     Sissel Kronborg 1. reservelæge, AUH

15.00-15.15     Afslutning og evaluering