Mapper Klaringsrapporter

Dokumenter

pdf Alfa1 retningslinie 2011 Populær

3032 downloads

Retningslinjer for erstatningsbehandling til patienter med alfa-1-antitrypsinmangel

DLS Fælles planlægning af behandlingsmål 2015 Populær

3345 downloads

Samtalen om Fælles Planlægning af Behandlingsmål

DLS klaringsrapport om palliation 2015 Populær

3280 downloads

Klaringsrapport om palliation til voksne med kronisk fremadskridende non-malign lungesygdom

pdf DLS Rehab mappen 2003 Populær

1421 downloads

pdf Iltklaringsrapport 2010 Populær

3903 downloads

Iltbehandling i hjemmet. 2006 Opdateret 2010

pdf Latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere og andre biologiske lægemidler 2010 Populær

2619 downloads

Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere og andre biologiske lægemidler hos dermatologiske, reumatologiske, gastroenterologiske og lungemedicinske patienter.

pdf LFU Standard 2007 Populær

21970 downloads

Lungefunktionsstandard

pdf Lungeemboli 2004 Populær

1495 downloads

LUNGEEMBOLI

pdf Nationale tuberkuloseprogram 2000 Populær

3022 downloads

Det Nationale Tuberkuloseprogram og forslag til klinisk håndtering af TB

pdf NIV Guidelines 2006 Populær

8180 downloads

Retningslinier for behandling med Non-invasiv Ventilation ved akut exacerbation i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

pdf Pulmonal Hypertension Klaringsrapport Populær

1629 downloads

PULMONAL HYPERTENSION

pdf Screening for lungekræft 2000 Populær

2003 downloads

Screening for lungekræft

pdf Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram 2010 Populær

1863 downloads

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark
Et nationalt tuberkuloseprogram