Mapper Klaringsrapporter

Dokumenter

pdf Alfa1 retningslinie 2011 Populær

2901 downloads

Retningslinjer for erstatningsbehandling til patienter med alfa-1-antitrypsinmangel

DLS Fælles planlægning af behandlingsmål 2015 Populær

2999 downloads

Samtalen om Fælles Planlægning af Behandlingsmål

DLS klaringsrapport om palliation 2015 Populær

2927 downloads

Klaringsrapport om palliation til voksne med kronisk fremadskridende non-malign lungesygdom

pdf DLS Rehab mappen 2003 Populær

1358 downloads

pdf Iltklaringsrapport 2010 Populær

3591 downloads

Iltbehandling i hjemmet. 2006 Opdateret 2010

pdf Latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere og andre biologiske lægemidler 2010 Populær

2508 downloads

Retningslinjer for undersøgelse for latent og aktiv tuberkulose forud for behandling med TNF-α hæmmere og andre biologiske lægemidler hos dermatologiske, reumatologiske, gastroenterologiske og lungemedicinske patienter.

pdf LFU Standard 2007 Populær

20170 downloads

Lungefunktionsstandard

pdf Lungeemboli 2004 Populær

1396 downloads

LUNGEEMBOLI

pdf Nationale tuberkuloseprogram 2000 Populær

2944 downloads

Det Nationale Tuberkuloseprogram og forslag til klinisk håndtering af TB

pdf NIV Guidelines 2006 Populær

7303 downloads

Retningslinier for behandling med Non-invasiv Ventilation ved akut exacerbation i Kronisk Obstruktiv Lungesygdom

pdf Pulmonal Hypertension Klaringsrapport Populær

1481 downloads

PULMONAL HYPERTENSION

pdf Screening for lungekræft 2000 Populær

1934 downloads

Screening for lungekræft

pdf Tuberkulosebekæmpelse i Danmark Et nationalt tuberkuloseprogram 2010 Populær

1770 downloads

Tuberkulosebekæmpelse i Danmark
Et nationalt tuberkuloseprogram