Mapper Skemaer

Dokumenter

pdf Akutfolder - tryk Populær

546 downloads

pdf Akutfolder - web Populær

648 downloads

pdf Borg dyspnø skala Populær

2990 downloads

pdf CCQ danish Dansk pr uge Populær

2220 downloads

CCQ Clinical COPD Questionnaire pr uge

Originalen findes her http://ccq.nl

pdf CCQ Dansk danish 24h Populær

1396 downloads

CCQ Clinical COPD Questionnaire 24 timer

Originalen findes her http://ccq.nl

pdf Forslag til registeringsskema KOL Populær

1612 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 1

pdf Gangafstand målt ved incrSWT til maximal iltoptagelse kol Populær

1170 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag

pdf Graf til omregning fra iltoptagelse til ganghastighed Populær

1127 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 7

pdf Hastighed hvormed patienten skal lave udholdenhedstest Populær

1140 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag

pdf Incremental walk test incrSWT kol Populær

1175 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 4

pdf Medical Research Councils dyspnø skala Populær

3196 downloads

Medical Research Council (MRC) åndenødsskala (5-trins skala).

pdf Resultater af cykeltræningen Populær

1162 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag

pdf Træningsdagbog kol Populær

1211 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 10

pdf Vejledning i gennemførelse af enduranceSWT Populær

1122 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 9