Mapper Skemaer

Dokumenter

pdf Borg dyspnø skala Populær

2023 downloads

pdf CCQ danish Dansk pr uge Populær

1550 downloads

CCQ Clinical COPD Questionnaire pr uge

Originalen findes her http://ccq.nl

pdf CCQ Dansk danish 24h Populær

925 downloads

CCQ Clinical COPD Questionnaire 24 timer

Originalen findes her http://ccq.nl

pdf Forslag til registeringsskema KOL Populær

1122 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 1

pdf Gangafstand målt ved incrSWT til maximal iltoptagelse kol Populær

741 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag

pdf Graf til omregning fra iltoptagelse til ganghastighed Populær

700 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 7

pdf Hastighed hvormed patienten skal lave udholdenhedstest Populær

724 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag

pdf Incremental walk test incrSWT kol Populær

760 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 4

pdf Medical Research Councils dyspnø skala Populær

2206 downloads

Medical Research Council (MRC) åndenødsskala (5-trins skala).

pdf Resultater af cykeltræningen Populær

745 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag

pdf Træningsdagbog kol Populær

787 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 10

pdf Vejledning i gennemførelse af enduranceSWT Populær

723 downloads

Fra KOL rehab mappen bilag 9