Begivenhedskalender

Flat View
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Vælg ny måned
Vælg ny måned
Search
Søg
Fredag, 28 Februar 2020, 09:00 - 18:00
af svend
Kontakt senest den 16. februar 2019 via mail til Linda Ædelsten Edslev,

Årsmøde og overrækkelse af Hagedorn Prisen

Programintern medicin logo100x100hagedorn100x100

 

TILMELDING:

Tilmelding til årsmødet

senest 7. februar 2020 via mail til

Eva Baadsgaard på

med angivelse af navn og titel

samt oplysning om deltagelse i

frokost og/eller reception.

 

9.00-9.30 Generalforsamling Dansk Selskab for Intern Medicin

10.00 Velkomst

Hot topics i Dansk Intern Medicin

v/ formand for Dansk Selskab for Intern Medicin, overlæge Pia Nimann Kannegaard

10.00-10.45 Syg og sund kommunikation v/ læge og journalist Peter Qvortrup Geisling

10.45-11.00 T-cellemedieret immunterapi med bispeci kke antisto er til

behandling af B-cellelymfomer

v/ læge Martin Hutchings, Dansk Hæmatologisk Selskab

11.00-11.15 Ketoner og metabolisme

v/ læge, ph.d. Esben Søndergaard, Dansk Endokrinologisk Selskab

11.15-11.30 Ka epause

11.30-11.45 Hepatitis ved brug af Check Point Inhibitors

v/ overlæge Ane Teisner, Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi

11.45-12.00 Biologisk behandling af svær astma – en ny æra

v/ professor Celeste Porsbjerg, Dansk Lungemedicinsk Selskab

12.00-12.15 HIV smitter ikke - hvor sikre er vi?

v/ professor, overlæge, dr.med. Jens Lundgren, Dansk Selskab for Infektionsmedicin

12.15-12.30 TAVI - kateterbaseret aortaklapsubstitution

v/ professor, overlæge, dr.med. Lars Søndergaard, Dansk Cardiologisk Selskab

12.30-13.30 Frokost

13.30-13.45 SGLT2-hæmning – mere end bare glukosuri

v/ overlæge, ph.d. Rikke Borg, Dansk Nefrologisk Selskab

13.45-14.00 Biologisk behandling til spondylartrit e er anti-TNF

v/ læge, ph.d. René Østgård, Dansk Reumatologisk Selskab

14.00-14.15 Er sarcopeni en diagnose vi skal tage alvorligt?

v/ professor Charlotte Suetta, Dansk Selskab for Geriatri

14.15-14.45 Ka epause

14.45-15.30 Foredragskonkurrence, tre udvalgte foredrag

15.30-16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen

v/ formand for DSIM Pia Nimann Kannegaard og Niels-Henrik von Holstein-Rathlou,

Head of Biomedical and health science research and applications, Novo Nordisk Fonden

16.00-17.00 Hagedorn Prismodtagerens foredrag

17.00-17.15 Afstemning og overrækkelse af præmie til vinder af foredragskonkurrence

17.15-18.00 Reception

Sted Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup