Begivenhedskalender

Flat View
efter år
Månedsoversigt
efter måned
Weekly View
efter uge
Daily View
I dag
Vælg ny måned
Vælg ny måned
Search
Søg
PhD: Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling
Fredag, 02 Oktober 2020, 13:00 - 17:00
af svend

Laurits Frøssing forsvarer sin ph.d. den 2. oktober 2020 kl. 13.00 i Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.

Undertyper type 2 inflammation ved svær astma: prævalens og effekt af steroid behandling

Ph.d.-afhandlingen er baseret på 3 studier og undersøger undertyper af type 2 luftvejsinflammation hos patienter med svær astma og relaterer disse undergrupper til aktivitet af de forskellige T2 signalveje samt til effekt af binyrebarkhormon. Herudover undersøges anvendeligheden af en forsimplet opsamlingsmetode af sputum med henblik på gen ekspression.

Studierne viser at type 2 luftvejsinflammation er tilstede i hos de fleste patienter med svær astma, men at den forskelligartethed af type 2 inflammation som vi identificerer ved hjælp af gen ekspression ikke umiddelbart afspejles af de konventionelle biomarkører. Ydermere, finder vi et mønster af IL-13 relateret gen ekspression som peger på at IL-13 er overflødig i patofysiologien ved svær astma. Slutteligt viser vi, at den forsimplede metode til opsamling af sputum er en præcis måde at bestemme luftvejsinflammation på, som muliggør undersøgelse af luftvejsinflammation i en travl klinisk hverdag.

Sted Auditoriet, bygning 50, Bispebjerg Hospital.