Kvaliteten af lungefunktionsundersøgelsen, spirometri, trænger til et løft i hele Europa og dermed også i Danmark. Det er blevet klart gennem projektet ESDL, som er et ERS initiativ. Vi har i Danmark deltaget i udviklingen af dette projekt og har kvalificeret os til at kunne gennemføre kurserne. 

En beskrivelse af projektet ESDL fremgår af http://dev.ersnet.org/904-esdl.htm            

Flemming Madsen er blevet autoriseret som kursus Director og har sammen med Ole Find Pedersen deltaget i udviklingen af uddannelsen. Siden har han fået støtte af Birgitte Hanel, Jann Mortensen og Kirsten Sidenius. 

Se mere under ESDL fanebladet