Velkomst
Behandlings af pneumothorax (inkl. orientering om Ph.d. projekt: TOPPstudiet).
Ved R1 Winnie Olsen , HU i Thoraxkirurgi, OUH)
Pleuradesebehandling ved malign pleura-effusion. Ved lungesygeplejerske
Louise Sørensen og afdelingslæge Goran Nadir Salih , speciallæge i lungemedicin,
Roskilde Sygehus.

Tru-Close dræn, grisehale-dræn (Skater) og anden overvejende medicinsk
pleuradræn-behandling. Opgørelse af lokale resultater. Ved R1 Markus Fally.

Lungeultralydskanning ved pneumothorax og effusion. Ved ovl, ph.d. Christian
B. Laursen, Lungemed. Afd. J, OUH.

Introduktion til Thopaz, det digitale drænage-system. Mulighed for ”Hands on”
Ved Lene Haus, Medela Medical A/S

OUH erfaringer med drænpleje, dræn-typer, sug, og andet særligt sygeplejerske
relevant, ved thoraxkirurgisk sygeplejerske Birgitte K Rasmussen (Drænekspert), OUH.

Behandling af parapneumoniske effusioner og empyem set fra en lungemedicinsk
synsvinkel Ved ovl, ph.d Christian Laursen, Lungemed. afd J, OUH

Pleurale ansamlinger set fra thoraxirurgens synsvinkel.
Hvornår vælges centese, pleuradræn, kirurgi? Ovl Kirsten Neckelmann, OUH.Dræn og drænbehandling. Case baseret. Fællesdiskussion med tilhørerne ved
Ovll. Christian Lauersen & Kirsten Neckelmann, OUH?