Årsmødet

Ordinær Generalforsamling i Dansk Lungemedicinsk Selskab

d. 25. november 2016 kl. 17.30-18.30

Sted: Hotel Nyborg Strand 

(i forbindelse med årsmødet)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Valg af referent.
  1. Forelæggelse af formandens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper.
  1. Beretning fra foreningen af yngre lungemedicinere (FYL).
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Ændringer i foreningens love: Forslag om vedtægtsændring (ingen modtaget).
  1. Valg til bestyrelsen:                      Uffe Bødtger har valgt at trække sig som sekretær.

Julie Janner fratræder som FYL repræsentant.

Julie Janner stiller op til valg til bestyrelsen.

  1. Opdatering fra udvalgene.
  1. Evt.

På vegne af

Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab

Tlf.: 20 87 86 94

E-mail: 

Tid: 25 nov -26 nov 2016

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 Hjemmeside | Programmet | Tilmelding her | Dagsorden
 Abstracts indsendes senest 10. November kl. 12 til Uffe Bødtger  

Nyborg strand.JPG for webdls logo low

Årsmøde 2015

 

Hotel Nyborg Strand 27. og 28. november 2015
  document Program her (140 KB)  I Tilmelding her | document Dagsorden her (38 KB)