Årsmødet

Det er en stor glæde igen i år at kunne invitere til DLS-årsmøde på Nyborg Strand d. 24. Og 25. november 2017.
Som vanligt er der artikel- og posterkonkurrence, som man kan læse mere om på nedenstående link - ligesom det nu er muligt at tilmelde sig.
Særligt for FYL-medlemmer: FYL-Generalforsamlingen bliver i år afholdt på Nyborg Strand torsdag d. 23 november, og det er muligt også at booke overnatning til dette arrangement via nedenstående link, hvor der er også er uddybende informationer.
Vi ser frem til ar se jer alle! / Bestyrelsen i DLS
 

Hæderspris 2017

 
Martin Døssing

Ordinær Generalforsamling i Dansk Lungemedicinsk Selskab

d. 25. november 2016 kl. 17.30-18.30

Sted: Hotel Nyborg Strand 

(i forbindelse med årsmødet)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Valg af referent.
  1. Forelæggelse af formandens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper.
  1. Beretning fra foreningen af yngre lungemedicinere (FYL).
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Ændringer i foreningens love: Forslag om vedtægtsændring (ingen modtaget).
  1. Valg til bestyrelsen:                      Uffe Bødtger har valgt at trække sig som sekretær.

Julie Janner fratræder som FYL repræsentant.

Julie Janner stiller op til valg til bestyrelsen.

  1. Opdatering fra udvalgene.
  1. Evt.

På vegne af

Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab

Tlf.: 20 87 86 94

E-mail: 

Tid: 25 nov -26 nov 2016

Sted: Hotel Nyborg Strand, Østerøvej 2, 5800 Nyborg

 Hjemmeside | Programmet | Tilmelding her | Dagsorden
 Abstracts indsendes senest 10. November kl. 12 til Uffe Bødtger