Ordinær Generalforsamling i Dansk Lungemedicinsk Selskab

d. 25. november 2016 kl. 17.30-18.30

Sted: Hotel Nyborg Strand 

(i forbindelse med årsmødet)

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Valg af referent.
  1. Forelæggelse af formandens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper.
  1. Beretning fra foreningen af yngre lungemedicinere (FYL).
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Ændringer i foreningens love: Forslag om vedtægtsændring (ingen modtaget).
  1. Valg til bestyrelsen:                      Uffe Bødtger har valgt at trække sig som sekretær.

Julie Janner fratræder som FYL repræsentant.

Julie Janner stiller op til valg til bestyrelsen.

  1. Opdatering fra udvalgene.
  1. Evt.

På vegne af

Ole Hilberg, formand for Dansk Lungemedicinsk Selskab

Tlf.: 20 87 86 94

E-mail: