dls logo lowDLS har i 2019 måttet flytte sekretariatsfunktion fra Lungeforeningen til vores eget sekretariat.

DLS medlemslister inkl. medlemskab af ERS har ikke været helt opdateret de seneste år, men der arbejdes i øjeblikket hårdt på at få alt bragt i orden. I fremtiden vil ansøgning om medlemskab af DLS foregå via sekretariatet og medlemskontingent vil i blive administreret via LVS. Lungeforeningen har ikke længere nogen sekretariatsfunktion for DLS så undlad venligst at kontakte dem.

Indtil alle aftaler og links er bragt i orden, bedes alle forespørgsler om indmeldelse og ERS medlemskab fremsendes til .

Alle forespørgsler vil blive besvaret så snart det er muligt.

Ole Hilberg

Formand for DLS