Årets kampagne sætter igen i år fokus på, at en aktiv hverdag med pollenallergi, høfeber og astma er mulig, hvis man er velbehandlet.

Høfeberguide
I forbindelse med kampagnen har Astma-Allergi Danmark udgivet en pollenguide: Værd at vide om pollen og høfeber

Pollenguiden kan læses online på foreningens kampagneside og er sendt til klinikker og hospitaler.
Foreningen håber, at alle vil uddele den til patienterne og flere kan bestilles.

Guiden skal hjælpe høfeberramte til at mestre sygdommen i hverdagen og dermed mindske forringet livskvalitet.
I guiden beskriver vi de planter som ofte er årsag til allergi, og du finder information om hvilke krydsreaktioner der kan være mellem planterne.
Sæsonen for de forskellige pollentyper kan man følge via Astma-Allergi Danmarks services og derved komme lettere igennem sæsonen med forholdsregler og behandling.

Fysisk aktivitet er vigtigt for alle
Astma-Allergi Danmarks Rådgivning møder medlemmer, som er i tvivl om, om de kan være fysisk aktive, når de har høfeber og astma.
Det er de færreste, der slet ikke kan – for de fleste kan det meste, når de er velbehandlet.
Derfor sætter Astma-Allergi Danmark fokus på, at det er muligt at være fysisk aktiv, selvom man har høfeber og astma.
Det gør foreningen med Team Astma-Allergi Danmark, som alle kan blive en del af.
På teamet deles gode råd om at være fysisk aktiv med hinanden, og man kan oprette en indsamling til fordel for foreningens arbejde via Betternow.
​​Læs mere på team.astma-allergi.dk