virus 128DLS' bestyrelse er vidne om, at der heldigvis mange steder foregår lungemæssig opfølgning af COVID-19 patienterne. Det har ikke umiddelbart været muligt at etablere et nationalt projekt, men vi vil gerne opfordre til, at man følger patienterne op med en kort anamnese, billeddiagnostik og lungefunktionsundersøgelse 3 mdr. efter deres infektion. Vi kan, hvis der så senere er stemning for det, indsamle alle data. 
 
Vedhæftet BTS vejledning til inspiration.
 

Læs BTS's vejledning som inspiration her

Venlig hilsen
Dansk Lungemedicinsk Selskab