2016 Årsmødet program Populær

1172 downloads

Fredag 25.11.2016      

9.00-10:30

Firma-symposier

  1. Pfizer – 9:00-9:45

-        Hvad nyt inden for rygeafvænningsmedicin? 

-        Hvad betyder det for dine lungepatienter?

(Philip Tønnesen)

  1. GSK – 9:45-10:30

-        Salford Lung Study

(Ronald Dahl)

 

Officielle program

 

Organisation af lungemedicin i en klinisk dagligdag    
10:45-12:15 Chairman Ingrid Titlestad    
10:45-11:15 Den ideelle lungemedicinske stuegang Nina Bjarnasson    
11:15-11:45 Samarbejdet mellem akut- og lunge-medicinsk afdeling inkl. NIV Torgny Wilcke    
11:45-12:15 Palliation af kronisk benignt lungesyge ptt. Kristoffer Marsaa    

12:15-13:15

Frokost – tid til at besøge de spændende stande

Old wine in new bottles - invasive investigations in respiratory medicine    
13:15-14.45 Chairman Uffe Bødtger    
13:15-13:45 The use of miniprobes for cancer diagnostics Irena Hammen    
13:45-14:15 Cryobiopsy in interstitial lung diseases Venerino Poletti    
14:15-14:45 Thoracoscopies in Respiratory Medicine: what do we need? Uffe Bødtger    

14:45-15:30

 

Pause – 20 min. til stande, herefter kaffe

Astma    
15:30-17.00 Chairman Niels Bjerring    
15:30-15:50 Astma og NIP Vibeke Backer    
16:00-16:20 Svær astma Celeste Porsbjerg    
16:30-16:50 Astma og graviditet Zarqa Ali    
16:50-17:00 Afrunding/diskussion      

17:00-17:30

 

Pause – 15 min. til stande, herefter kaffe

Slut på firmasponsorerede program, dag 1

 

17:30-18:30

Generalforsamling

     
19:30- Middag