2015 Årsmøde Generalforsamling Dagsorden Populær

2010 downloads

Ordinær Generalforsamling i Dansk Lungemedicinsk Selskab

 

d. 27. november 2015 kl. 17.45-18.45

Sted: Hotel Nyborg Strand

(i forbindelse med årsmødet)

 

 

Dagsorden:

  1. Valg af dirigent.
  1. Valg af referent.
  1. Forelæggelse af formandens beretning. Herunder beretning fra udvalg og arbejdsgrupper.
  1. Beretning fra foreningen af yngre lungemedicinere (FYL).
  1. Forelæggelse af det reviderede regnskab.
  1. Fastlæggelse af kontingent.
  1. Ændringer i foreningens love: Forslag om vedtægtsændring (ingen modtaget).
  1. Valg til bestyrelsen:                      Peter Lange har valgt at trække sig som formand.

Ole Hilberg stiller op til valg som formand.

Anders Løkke er på valg og kan ikke genvælges.

Torgny Wilcke stiller op til valg til bestyrelsen.

Valg til National Delegate:          Anders Løkke falder for tidsfristen og kan ikke genopstille.

                                                     Nina Godfredsen stiller op til valg.

  1. Opdatering fra udvalgene.
  1. Evt.

 

 

 

Bestyrelsen