Invitation og Program

Dokumenter

2012 Årsmøde Program Populær

927 downloads

2013 Årsmøde Program Populær

938 downloads

2014 Årsmøde program DLS Populær

3941 downloads

2014 Program for DLS Årsmøde inkl. også abstracts.

2015 Årsmødet program Populær

1606 downloads

Nyborg strand.JPG for webdls logo lowDansk Lungemedicinsk Selskabs årsmøde 2015

Hotel Nyborg Strand

27. og 28. november 2015

2016 Årsmødet program Populær

1073 downloads

2018 Årsmødet 2018 Populær

865 downloads