Vi har brug for flere medlemmer i DLO. Spørgsmålet er så om du har brug for DLO? Det kan kun fremtiden vise, men kontingentet er beskedent (200 DKR).

DLO er en interesseorganisation som skal varetage Danske Lungemedicineres faglige, organisatoriske, økonomiske og kollegiale interesser. Vi har siden 1919 levet et meget stille liv fordi de fleste lungelægers interesser varetages af overlægeforeningen og YL.

DLO har primært relevans for læger i speciallægepraksis og omfanget af praksis og ansættelser i praksis fremover er ukendt, men pt. er det lavt.

DLO indgår i overenskomstforhandlingerne med Sygesikringen, men er koblet til DIMO (Danske Intern Medicineres Organisation) således at DIMO forhandler for lungelæger, kardiloger og gastroenterologer samlet. Vi er i DLO afhængige af vort medlemstal i forhold til de øvrige organisationer og derfor har vi brug for flere medlemmer. Vi er aktuelt kun 30 medlemmer.
Flemming Madsen opfordre alle der er eller planlægger at blive lungelæger til at indmelde sig i DLO.

Det kan ske ved at sende en mail med oplysning om navn, adresse og e-mail konto på  

Hilsen 

Flemming Madsen

Formand DLO