Det primære formål med kampagnen Pust liv i din hverdag:

  • At bidrage til at flere borgere opdager de har KOL (eller andre lungesygdomme)
  • At flere med symptomer på KOL søger læge for at få lavet en lungefunktionsmåling

Lungeforeningens rolle i kampagnen

Lungeforeningen er medafsender på alt kampagnemateriale og lunge.dk er vært for kampagnehjemmesiden pustliv.dk

Lungeforeningens facebookside vil fungere som kampagnesite i kampagneugerne.

Materialer, inspirationskatalog og samarbejde

En lang række samarbejdspartnere sørger for, at borgere i kampagneperioden møder kampagnens

budskaber mange steder fx hos deres praktiserende læge, i kommunen og på apoteket.

Se inspirationskatalog med forslag til, hvordan du kan hjælpe med at sprede budskabet, hvis du også vil bakke op om kampagnen.

Information om kampagnen og bestilling af materiale findes på pustliv.dk

Som led i regeringens lungesatsning er der i øjeblikket lang række værdifulde tiltag i gang på lungeområdet.

Hold øje med nyt på lunge.dk