Predicting outcomes in primary spontaneous pneumothorax using air leak measurements

Professor: Christian B Laursen 

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Thorax I Dato: 2019 April

Kommentar til artiklen:

Hos patienter med primær spontan pneumothorax vil indikationen for evt. kirurgisk behandling grundet persisterende luftlækage typisk kræve at behandling med dræn har været afprøvet i en periode på dage til uger. Med den gradvise implementering af elektroniske drænbokse har man fået muligheden for mere nøjagtigt at monitorere luftlækagen. I teorien vil mere nøjagtig monitorering tidligt i forløbet potentielt kunne identificere patienter med højrisiko for svigt af drænbehandling og dermed afkorte tiden fra indlæggelse til endelig behandling i form af kirurgi. I det publicerede studie af Hallifax et al. har man netop kunnet påvise at dette er potentielt muligt. Flere prospektive studier er dog nødvendige for at afklare hvorvidt tilgangen kan anses som standard.

Abstract

The initial treatment regime for primary spontaneous pneumothorax (PSP) is generic and non-personalised, often involving a long hospital stay waiting for air leak to cease. This prospective study of 81 patients with PSP, who required drain insertion, captured daily digital air leak measurements and assessed failure of medical management against prespecified criteria. Patients with higher air leak at day 1 or 2 had significantly longer hospital stay. If air leak was ≥100 mL/min on day 1, the adjusted OR of treatment failure was 5.2 (95% CI 1.2 to 22.6, p=0.03), demonstrating that early digital air leak measurements could potentially predict future medical treatment failure.