Confronting and mitigating the risk of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis

Professor: Christian B. Laursen

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Eur Respir I Dato: 2020 Okt

Kommentar til artiklen:

Flere studier har indikeret at patienter med svær ARDS som følge af COVID-19 har en øget risiko for udvikling af pulmonal aspergillose (COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA)), som det f.eks. også tidligere er beskrevet ved ARDS som følge af influenza (Influenza-associated pulmonary aspergillosis (IAPA)). I nyligt publiceret artikel i ERJ gennemgås den nuværende viden om CAPA og forfatterne kommer med deres forslag til algoritme for screening og diagnostik af CAPA. Artiklen er særlig relevant da de nuværende CAPA studier primært er baseret på data fra før dexamethason er implementeret som en vigtig del af standard behandlingen ved ARDS som følge af COVID-19. Med øget anvendelse af immunsuppresion vil risikoen for udvikling af CAPA kunne være højere end først antaget. Kendskab til screening og diagnostik er derfor vigtig for alle læger der er involveret i behandling med COVID-19 patienter. De foreslåede algoritmer er desværre ikke tænkt integreret med de internationalt etablerede diagnostiske kriterier for invasiv pulmonal aspergillose (IPA) som ellers ligger til grund for generelle anbefalinger omkring diagnostik og behandling af IPA hos patienter med kritisk sygdom. Der vil derfor i fremtiden være behov for afklaring af hvorvidt screening, diagnostik og behandling af CAPA adskiller sig markant fra IPA eller principperne herfra umiddelbart kan overføres..  

Abstract

Cases of COVID-19 associated pulmonary aspergillosis (CAPA) are being increasingly reported and physicians treating patients with COVID-19-related lung disease need to actively consider these fungal co-infections