Rygning kan have skadelige effekter selv vedRygning kan have skadelige effekter selv vedophør før 30-årsalderen

Professor: Ole Hilberg

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Ugeskr Læger I Dato: 2021 Marts

Kommentar til artiklen:

Månedens artikel er af solide danske forfattere, en spændende statusartikel i ugeskriftet.

Den har allerede været diskuteret i dagspressen og man må selvfølgelig overveje om alle udsagn er lige godt underbyggede.

Et er dog sikkert, man skal undlade at starte tobaksrygning og stoppe (altså ikke piben) før end siden.  Budskabet bør få unge til at stoppe op og undlade at starte.