Natural history and mechanisms of COPD

Professor: Peter Lange

Artikel link | DOI | PubMed | Journal: Respirology I Dato: 2021 Jan

Kommentar til artiklen:

En god oversigt som opsummerer den nyeste viden om naturhistorien og mekanismerne bag KOL