Niels Seersholm, Lungemed. afd., Gentofte Hospital, 2900 Hellerup, udpeget lægelig viceformand.

Email: 

 

Thomas Ringbæk, Lungemed. afd. Hvidovre Hospital, 2650 Hvidovre, Email: ringbaek@dadlnet.dk

Ole Hilberg, Lungemedicinsk afdeling, Århus Sygehus NBG, 8000 Århus C, Email:  eller    

Ingrid Titlestad, Lungemedicinsk afdeling, Odense Universitetshospital, 5000 Odense, Email: