Udvalget består af Lars Laursen (hovedkursusleder), Lars Pedersen, Julie Janner, Helle Dall Madsen og Elisabeth Bendstrup. Delkursuslederne er Tina Skjold, Paul Clementsen, Lars Konge, Jann Mortensen, Martin Iversen og Peter Lange.

Formålet med opdatering og revision af kurserne er at sikre en kursusrække, der er i overensstemmelse med den nye målbeskrivelse i Intern medicin: Lungemedicin. Samtidig ændres kurserne, så overlap af emner så vidt muligt undgås, der søges en mere ligelig geografisk fordeling af kurserne, der arbejdes på årlige kurser og der tilstræbes en mere problemorienteret læring herunder bl.a. case-baseret undervisning frem for katedrale indlæg. Endelig arbejdes der på en mere struktureret rækkefølge af kurserne så emnerne så vidt muligt planlægges for hele hoveduddannelsesforløbet og sv.t. de kliniske opgaver. Det er forhåbningen at disse ændringer kan implementeres i 2016.

Tilmelding til kurser i 2015 foregår indtil videre til den enkelte delkursusleder. Ved tilmelding er det vigtigt at oplyse navn, arbejdssted, mailadresse, telefonnummer og tid til afsluttet hoveduddannelse. Deltagere med kortest tid tilbage af hoveduddannelsen prioriteres.

Se nu værende kursus række for 2015-2017 her

På udvalgets vegne

Elisabeth Bendstrup