Information omkring nye specialespecifikke kurser findes her

 2016 -2021 Kursus dage

  pdf Generelt om den nye kursus rækkefølge (60 KB)

Her er også information omkring overgangsordning

HU-læger med opstartet uddannelse før 1. september 2015:

ALLE kurser du har tilmeldt dig er annulleret. Du skal derfor foretage fornyet tilmelding til de kurser du mangler

Liste over de enkelte kurser

Ved nogle specialekurser kræves der forberedelse i form af medbragte cases og besvarelse af MCQ for at man få kurset godkendt. De specifikke krav kan både fremgå i kursusbeskrivelserne og/eller specificeres af delkursuslederen, når der sendes kursusmarteriale rundt.