injection lowMedicinrådet anbefaler human alfa-1-antitrypsin som mulig standardbehandling til alvorlig alfa-1- antitrypsinmangel.

Anbefalingen gælder for patienter, som opfylder følgende kriterier:
• Progredierende emfysem*
• Genotype PiZZ
• FEV1 35-70 % af forventet
• Dokumenteret rygeophør minimum seks måneder før behandlingsstart

Behandling forudsætter årlig revurdering.
Behandlingen seponeres, hvis patienten:
• får en lungetransplantation.
• vurderes terminal og fortsat behandling derfor skønnes udsigtsløs eller for krævende for patienten.
• ønsker afslutning.
• genoptager rygning.
Dette kan kontrolleres ved kuliltemåling forud for hver injektion for patienter, som behandles på hospital.
For patienter, som selv administrerer behandling i hjemmet, kan cotininmåling hver 6. måned anvendes.
• ikke vurderes at have tilstrækkelig effekt af behandlingen. Tab af lungedensitet på mere end 30 g/L indenfor 10 års behandling bør medføre behandlingsophør.

Medicinrådets anbefaling i sin helhed kan læses her