Rekruttering til et speciale er en investering i fremtiden. I et voksende speciale som lungemedicin, som varetager behandling af 2 store folkesygdomme KOL og Astma; én af de hyppigste cancersygdomme og hvis kompetencer er nødvendige i mange akutte tilstande, er fortsat rekruttering ikke blot en investering, men en nødvendighed. Det kræver, at rekruttering tænkes ind i dagligdagen. Forskning viser, at de yngste af vore kolleger, KBU-læger og studerende, baserer deres specialevalg på forbilleder blandt 1 og motivation fra ældre kolleger 2. Derfor er vi nødt til at inddrage de yngste læger i vores dagligdag.

For den unge læge er valg af speciale en milepæl i livet.

Læs mere her

document Ide katalog - DLS (74 KB)