Foreningen af Yngre Lungemedicinere

fb art

lungemedicin webbilleder 58 optForeningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitet

FYL tilstræber, at der afholdes tre årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november), forskningsseminar i juni mdr. og en temadag i løbet af efteråret. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover kan nyheder ses på hjemmesiden samt på FYLs facebook side.

Lungs pale 400px compressorIndmeldelse

Indmeldelse i DLS og FYL foregår via Lungeforeningen. (virker aktuelt ikke)

Årskontingentet er pr. 1/1-2019

  • DLS: kr. 350,-
  • FYL: 300,-
  • Studerende 150,-

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL.

 

Medlemskab af European Respiratory Society (ERS)

Når du er medlem af DLS og FYL, er du automatisk medlem af ERS, hvilket giver viden og muligheder for læring.

Lungemedicinske kurser

Som medlem af FYL kan du deltage i vores arrangementer og derved udvikle dig og dit netværk.
Samtidig vil vi i nogen udstrækning udsende information om sponsorerede kurser.

Der holdes årligt Akut Lungemedicinsk Kursus, se mere her

Vi henviser i øvrigt til LungeKursus.dk som samler information om sponsorerede samt ikke sponsorerede kurser inden for det lungemedicinske speciale hvor det er muligt at tilmelde sig.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via menuen.
Ved generelle henvendelser kan man anvende

Nyheder

Der afholdes FYL generalforsamling torsdag d. 22 november kl 18 på HCA Radisson i Odense. Efterfølgende fællesspisning i Storms Pakhus - Odense Street Food. 

Overnatning på CabInn Hotel Odense - i booker i forbindelse med DLS Årsmøde. 

På dagsordenen er valg til FYL bestyrelsen - herunder ny formand - samt valg til de regionale ansættelses og uddannelsesudvalg. 
Herudover skal vi tale om FYL temadag og det nye kursus i Akut Lungemedicin. 

Tilmelding per mail til  el sms til 53608205 ( Barbara Bonnesen Bertelsen). Betaling ved mobilepay 200 kr til samme nr. - husk navn. 

  document Dagsorden hentes her (83 KB)


Vel mødt 
FYL bestyrelsen 

 

Så er det tid til at søge FYL rejselegater til kongresdeltagelse. Husk at man skal vedhæfte en motiveret ansøgning. Se venligst vedhæftede regler og ansøgningsskema. Man kan søge til alle typer kongresser af lungemedicinsk interesse.

 

Ansøgningsfrist er den 9. marts 2018.

E-mail:

Svar fås inden 23. marts 2018.

Med venlig hilsen

FYL bestyrelse

Februar 2018

 

document 2018 Rejselegat Regler for modtagelse af FYL rejselegat (26 KB)

document 2018 Rejselegat Ansøgningsskema FYL (27 KB)

FYL holder i samarbejde med DLS akut lungemedicinsk kursus i Hvidovre 8 nov samt i Aalborg 19 Nov.

Kurser henvender sig til KBU og intro læger, læs mere her

https://www.AkutLungemedicin.dk

Husk at sprede budskabet i alle akutmodtagelser

Vi har lige haft deadline for tilmeldinger til forskningsseminaret, og må desværre konstatere at vi ikke har tilstrækkeligt mange tilmeldte deltagere for at kunne afholde arrangementet i år. Vi har derfor besluttet at udskyde FYL/DLS forskningsseminaret til næste år, hvor vi håber at der er større tilslutning.Jeg beklager denne ret sene udmelding. Vi har allerede forlænget tilmeldingsfristen én gang, og har gjort hvad vi har kunnet for at reklamere for arrangementet.Vi har planlagt at afholde arrangementet igen næste år d. 22-23 marts 2019.

Vi mener at dansk lungemedicinsk forskning har gavn af dette. Vi må håbe at tilmeldingen bliver bedre der.Med venlig hilsen

FYL forskningsudvalg