Foreningen af Yngre Lungemedicinere

Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitet

FYL tilstræber, at der afholdes to årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november) og et forårsmøde. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover udsendes lejlighedsvis orienterende nyhedsmails vedrørende FYLs aktiviteter.

Indmeldelse

Indmeldelse i DLS foregår via Lungeforeningen. Årskontingentet er pr. 1/1-2013 kr. 350,-.

Indmeldelse i FYL foregår til 1. reservelæge Gitte Madsen. Årskontingentet er pr. 1/1-2013 kr. 300,- og for studerende kr. 150,-.

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL.

Bestyrelsen

Anita Rath Sørensen - hoveduddannelse i intern medicin: lungemedicin Region Nord (formand)

Gitte Anna Madsen - hoveduddannelse i intern medicin: lungemedicin Region Nord (kasserer)

Stefan Luef - hoveduddannelse i intern medicin: lungemedicin Region Syd

Vibeke Gottlieb - hoveduddannelse i intern medicin: lungemedicin Region Øst

Suppleanter

  1. suppleant Lise Stensen - Region Øst

  2. suppleant Pernille Kristiansen - Region Øst