lungemedicin webbilleder 58 optLungs pale 400px compressorfyl logo

Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitetfb art

FYL tilstræber, at der afholdes tre årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november), forskningsseminar i juni mdr. (næste gang 2020) og en temadag i løbet af efteråret. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover kan nyheder ses på hjemmesiden samt på FYLs facebook side.

 

 

Indmeldelse

Indmeldelse i DLS og FYL foregår via dette link

Årskontingentet er pr. 1/1-2019

  • DLS: kr. 350,-
  • FYL: 300,-
  • Studerende 150,-

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL. 

Medlemskab af European Respiratory Society (ERS)

Når du er medlem af DLS og FYL, er du automatisk medlem af ERS, hvilket giver viden og muligheder for læring.
Samtidig får du adgang til ERS net, rabat på ERS bøger samt ERS kurser. Se mere på ERSnet

Lungemedicinske kurser

Som medlem af FYL kan du deltage i vores arrangementer og derved udvikle dig og dit netværk.
Samtidig vil vi i nogen udstrækning udsende information om sponsorerede kurser.

Der holdes årligt Akut Lungemedicinsk Kursus, se mere her

Vi henviser i øvrigt til LungeKursus.dk som samler information om sponsorerede samt ikke sponsorerede kurser inden for det lungemedicinske speciale hvor det er muligt at tilmelde sig.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via menuen.
Ved generelle henvendelser kan man anvende

Nyheder

ambulanceFYL har lavet en kort akutfolder, hvor a-gas, rgt. thorax og NIV beh gennemgåes.

Den bliver trykt, så I kan få et lomme version.

Den skal foldes 2 gange, så a-gas er forsiden, og når man åbner den, ser man rgt. thorax på højre (uåbnet side) samt venstre, NIV behandling.

FYL sørger for at sende dem ud til akutmodtagelser og medicinske afdelinger i hele DK.

Spred budskabet, og skriv i kommentar feltet hvor I er, og hvor mange folderer I har brug for.

  pdf Web udgaven (251 KB)

  pdf Print udgaven (231 KB)

I kan via denne tråd på facebook, bestille at der blive sendt folderer til jeres afdeling (I skal være medlem af DLSs facebook gruppe)

ambulance lowFYL holder i samarbejde med DLS akut lungemedicinsk kursus i Hvidovre 16 maj 2019, Odense 12 Juni samt i Nordjylland til efteråret 2019
Se invitationen på https://www.AkutLungeMedicin.dk

Kurser henvender sig til KBU og intro læger, læs mere her https://www.AkutLungeMedicin.dk samt på facebook fb art

Husk at sprede budskabet i alle akutmodtagelser

lungemedicin webbilleder 12

Invitation:  document FYL temadag invitation (88 KB)

Årets tema

Lungekræft – fra alle vinkler

Sted

Aarhus Universitetshospital, Palle Juul-Jensens Boulevard 99, 8200 Aarhus N

Lungekonference, lokale G202

Tidspunkt

Mandag d. 16/3 kl. 11.00-18.00

Program

Programmet i år er sammensat med et håb om en spændende og lærerig dag, der samtidig vil styrke det tværfaglige samarbejde med øvrige specialer, der tager sig af udredning og behandling af lungekræft.

  • Nuklearmedicin
  • Onkologi
  • Invasiv radiologi
  • Malignt mesoteliom
  • FYL temadag i fremtiden

Tilmelding

Tilmelding foregår ved at skrive en mail til

Emnefelt: FYL temadag 2020

Tilmeldingsfrist: 24/2

Det er vigtigt denne dato overholdes af hensyn til lokalebooking og forplejning. Du vil modtage en bekræftelse pr. mail når vi har modtaget din tilmelding.

Forplejning

Vi sørger for sandwiches og sodavand/vand samt eftermiddagskaffe og kage.

Øvrige

Arrangementet sponsoreres af FYL så det er gratis at deltage. Ca. kl. 16.00 håber vi folk vil deltage i en hyggelig stund med lidt mad eller en øl på Aarhus Street Food – dette for egen regning. Dagen slutter kl. 18.00.

Der er enkelte gratis P-pladser ved AUH og masser af betalingsparkering. En dagsbillet koster ca. 50 kr.

Har du spørgsmål til arrangementet er du velkommen til at kontakte os på eller på telefon 53616916 (Mikkel Hvass, bestyrelsesmedlem)

lungemedicin webbilleder 52Sted: Odense

Tid: 28 November fra kl 18

  document Indkaldelse og dagsorden (14 KB)

FYL vedtægterne er nu opdateret, kan læses document her (123 KB)

respiratoryFYL forventer i 2020 at holde næste forskningsseminar i samarbejde med DLS