Foreningen af Yngre Lungemedicinere

fb artForeningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitet

FYL tilstræber, at der afholdes to årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november) og et forårsmøde. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover udsendes lejlighedsvis orienterende nyhedsmails vedrørende FYLs aktiviteter.

Indmeldelse

Indmeldelse i DLS og FYL foregår via Lungeforeningen.

Årskontingentet er pr. 1/1-2017

  • DLS: kr. 350,-
  • FYL: 300,-
  • Studerende 150,-

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL.

Medlemskab af ERS

Når du er medlem af DLS og FYL, er du automatisk medlem af ERS, hvilket giver adgang til en masse gratis viden og mulighed for læring inden for det lungemedicinske område.

Lungemedicinske kurser

Som medlem af FYL kan du deltage i vores arrangementer og derved udvikle dig og dit netværk.
Samtidig vil vi i nogen udstrækning udsende information om sponsorerede kurser.

Vi henviser i øvrigt til LungeKursus.dk som samler information om sponsorerede samt ikke sponsorerede kurser inden for det lungemedicinske speciale hvor det er muligt at tilmelde sig.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via menuen.
Ved generelle henvendelser kan man anvende

Husk at man skal vedhæfte en motiveret ansøgning. Se venligst vedhæftede regler og ansøgningsskema. Man kan søge til alle typer kongresser af lungemedicinsk interesse.

 

Ansøgningsfrist er den 20. februar 2017.

Svar fås inden 15. marts 2017.

 

Husk at der er Nordic Lung Congress i år 10-12 maj i Visby på Gotland. Deadline for Early bird registration er 22. marts 2017. http://www.nlc2017.se/

 

Med venlig hilsen

 

FYL bestyrelse

Januar 2017