Foreningen af Yngre Lungemedicinere

fb art

lungemedicin webbilleder 58 optForeningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitet

FYL tilstræber, at der afholdes tre årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november), forskningsseminar i juni mdr. og en temadag i løbet af efteråret. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover kan nyheder ses på hjemmesiden samt på FYLs facebook side.

Lungs pale 400px compressorIndmeldelse

Indmeldelse i DLS og FYL foregår via Lungeforeningen.

Årskontingentet er pr. 1/1-2017

  • DLS: kr. 350,-
  • FYL: 300,-
  • Studerende 150,-

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL.

 

Medlemskab af European Respiratory Society (ERS)

Når du er medlem af DLS og FYL, er du automatisk medlem af ERS, hvilket giver viden og muligheder for læring.

Lungemedicinske kurser

Som medlem af FYL kan du deltage i vores arrangementer og derved udvikle dig og dit netværk.
Samtidig vil vi i nogen udstrækning udsende information om sponsorerede kurser.

Vi henviser i øvrigt til LungeKursus.dk som samler information om sponsorerede samt ikke sponsorerede kurser inden for det lungemedicinske speciale hvor det er muligt at tilmelde sig.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via menuen.
Ved generelle henvendelser kan man anvende

Så er det tid til at søge FYL rejselegater til kongresdeltagelse. Husk at man skal vedhæfte en motiveret ansøgning. Se venligst vedhæftede regler og ansøgningsskema. Man kan søge til alle typer kongresser af lungemedicinsk interesse.

 

Ansøgningsfrist er den 9. marts 2018.

E-mail:

Svar fås inden 23. marts 2018.

Med venlig hilsen

FYL bestyrelse

Februar 2018

 

document 2018 Rejselegat Regler for modtagelse af FYL rejselegat (26 KB)

document 2018 Rejselegat Ansøgningsskema FYL (27 KB)