Foreningen af Yngre Lungemedicinere

fb art

lungemedicin webbilleder 58 optForeningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitet

FYL tilstræber, at der afholdes tre årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november), forskningsseminar i juni mdr. og en temadag i løbet af efteråret. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover kan nyheder ses på hjemmesiden samt på FYLs facebook side.

Lungs pale 400px compressorIndmeldelse

Indmeldelse i DLS og FYL foregår via Lungeforeningen. (virker aktuelt ikke)

Årskontingentet er pr. 1/1-2019

  • DLS: kr. 350,-
  • FYL: 300,-
  • Studerende 150,-

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL.

 

Medlemskab af European Respiratory Society (ERS)

Når du er medlem af DLS og FYL, er du automatisk medlem af ERS, hvilket giver viden og muligheder for læring.

Lungemedicinske kurser

Som medlem af FYL kan du deltage i vores arrangementer og derved udvikle dig og dit netværk.
Samtidig vil vi i nogen udstrækning udsende information om sponsorerede kurser.

Der holdes årligt Akut Lungemedicinsk Kursus, se mere her

Vi henviser i øvrigt til LungeKursus.dk som samler information om sponsorerede samt ikke sponsorerede kurser inden for det lungemedicinske speciale hvor det er muligt at tilmelde sig.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via menuen.
Ved generelle henvendelser kan man anvende

Vi har lige haft deadline for tilmeldinger til forskningsseminaret, og må desværre konstatere at vi ikke har tilstrækkeligt mange tilmeldte deltagere for at kunne afholde arrangementet i år. Vi har derfor besluttet at udskyde FYL/DLS forskningsseminaret til næste år, hvor vi håber at der er større tilslutning.Jeg beklager denne ret sene udmelding. Vi har allerede forlænget tilmeldingsfristen én gang, og har gjort hvad vi har kunnet for at reklamere for arrangementet.Vi har planlagt at afholde arrangementet igen næste år d. 22-23 marts 2019.

Vi mener at dansk lungemedicinsk forskning har gavn af dette. Vi må håbe at tilmeldingen bliver bedre der.Med venlig hilsen

FYL forskningsudvalg