ambulanceFYL har lavet en kort akutfolder, hvor a-gas, rgt. thorax og NIV beh gennemgåes.

Den bliver trykt, så I kan få et lomme version.

Den skal foldes 2 gange, så a-gas er forsiden, og når man åbner den, ser man rgt. thorax på højre (uåbnet side) samt venstre, NIV behandling.

FYL sørger for at sende dem ud til akutmodtagelser og medicinske afdelinger i hele DK.

Spred budskabet, og skriv i kommentar feltet hvor I er, og hvor mange folderer I har brug for.

  pdf Web udgaven (251 KB)

  pdf Print udgaven (231 KB)

I kan via denne tråd på facebook, bestille at der blive sendt folderer til jeres afdeling (I skal være medlem af DLSs facebook gruppe)