lungemedicin webbilleder 58 optLungs pale 400px compressorfyl logo

Foreningen af Yngre Lungemedicinere (FYL) er en delforening under Dansk Lungemedicinsk Selskab (DLS) og er for yngre læger og medicinstuderende, som er medlemmer af DLS. FYL arbejder for interesser, der vedrører læger under uddannelse i specialet intern medicin: lungemedicin med fokus på uddannelsen, specialet og videnskabelige interesser.

Mødeaktivitetfb art

FYL tilstræber, at der afholdes tre årlige møder: Generalforsamling i forbindelse med årsmødet i DLS (november), forskningsseminar i juni mdr. (næste gang 2020) og en temadag i løbet af efteråret. Emnerne for disse møder vil så vidt muligt omhandle aspekter af alle tre områder i formålsbeskrivelsen. Herudover kan nyheder ses på hjemmesiden samt på FYLs facebook side.

 

 

Indmeldelse

Indmeldelse i DLS og FYL foregår via dette link

Årskontingentet er pr. 1/1-2019

  • DLS: kr. 350,-
  • FYL: 300,-
  • Studerende 150,-

Læger, der ansættes i hoveduddannelsesstilling i lungemedicin orienteres fremover om FYL. 

Medlemskab af European Respiratory Society (ERS)

Når du er medlem af DLS og FYL, er du automatisk medlem af ERS, hvilket giver viden og muligheder for læring.
Samtidig får du adgang til ERS net, rabat på ERS bøger samt ERS kurser. Se mere på ERSnet

Lungemedicinske kurser

Som medlem af FYL kan du deltage i vores arrangementer og derved udvikle dig og dit netværk.
Samtidig vil vi i nogen udstrækning udsende information om sponsorerede kurser.

Der holdes årligt Akut Lungemedicinsk Kursus, se mere her

Vi henviser i øvrigt til LungeKursus.dk som samler information om sponsorerede samt ikke sponsorerede kurser inden for det lungemedicinske speciale hvor det er muligt at tilmelde sig.

Kontakt

Bestyrelsen kan kontaktes via menuen.
Ved generelle henvendelser kan man anvende

 

FYL og DLS’ Forskningsseminar d. 11. november 2019

Vi afholder igen i år et forsknings- og visionsseminar for alle forskningsinteresserede læger i lungemedicinen.

Dato: 11. november 2019 kl. 9.00 – 18 + middag
Sted: Odeon, Odense
Hvem kan deltage?Seminaret inkl. frokost og middag er gratis for alle medlemmer i FYL eller DLS. Alle med interesse for lungemedicinsk forskning er velkomne, uanset hvor forskningsaktiv man er!

Hvad byder programmet på i år?

  • Præsentation af pågående/kommende forskning inden for forskellige lungemedicinske områder ved forskningsledere fra hele landet
  • Oplæg om ”hvilke metoder kan anvendes til at besvare dit forskningsspørgsmål” ved erfarne forskere indenfor områderne: Registerforskning, Klinisk forskning og Translationel forskning
  • ”Forskerdating”; mød din kommende vejleder, find et nyt forskningsprojekt eller find nye samarbejdspartnere

Tilmelding:Hvis du ønsker at deltage vil vi sætte stor pris på, at du hurtigst muligt tilmelder dig.

Skriv dit navn, kontaktoplysninger (e-mail og telefonnummer) samt afdeling til . Angiv desuden venligst følgende i tilmeldingen: Stilling (KBU, intro, HU, speciallæge), tidligere forskningserfaring, særlige interesseområder. Derved kan vores oplægsholdere forberede sig bedst muligt. Seneste tilmelding er 30. sep. 2019.HUSK at anføre i tilmeldingen om du deltager i middagen eller ej.

Program

09.00-10.00 Kaffe, te og morgenmad

10.00-10.15Velkomst

Hvor står vi nu og hvor er vi på vej hen?

10.15-10.30 Astma v. Asger Sverrild, Læge, Ph.d., post-doc, Bispebjerg Hospital

10.30-10.45 KOL v. Ole Hilberg, Overlæge, DMSc, Professor, Vejle Sygehus

10.45-11.00 Lungecancer og Interventionel forskningv. Uffe Bødtger, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Næstved Sygehus

11.00-11.15 Interstitielle lungesygdomme v. Jesper Rømhild Davidsen, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Odense Universitets Hospital

11.15-11.30 Infektionsmedicin v. Jesper Rømhild Davidsen, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Odense Universitets Hospital

11.30-12.00 Kaffepause og besøg standene

12.00-13.00 Forskerdating: Repræsentanter for de nævnte overgrupper sidder ved hver sit bord. Man går til det/de bord(e) med ens interesse.

13.00-14:15 Frokost og besøg standene

Hvilke metoder kan anvendes til at besvare dit forskningsspørgsmål?

14.15-14.30 Registerforskning v. Ole Hilberg, Overlæge, DMSc, Professor, Vejle Sygehus

14.30-14.45 Translationel forskning v. Asger Sverrild, Læge, Ph.d., post-doc, Bispebjerg Hospital

14.45-15.00 Klinisk forskning v. Jens Ulrik Stæhr Jensen, Overlæge, Ph.d., forskningslektor, Gentofte Hospital

15.00-15.45 Forskerdating: Repræsentanter for ovennævnte grupper sidder ved hvert sit bord. det/de bord(e) med ens interesse.

15.45-16.15 Kaffe, kage og besøg standene

Hvordan får man et ambitiøst projekt til ”at glide”?

16.15-16.45 Samarbejde med klinisk epidemiologisk afdeling v. Kristine Højgaard Allin, læge, Ph.d., forskningslektor, Frederiksberg Hospital

16.45-17.15 Forskning i en klinisk hverdag; troubleshootingv. Jens Ulrik Stæhr Jensen, Gentofte Hospital

18.00-22.00 Middag på Bistro Hans Christian

UDSTILLERE

ALK-Abelló

AstraZeneca

Chiesi

Glaxo-Smith-Kline

Intramedic

Novartis

Vingmed