pdf 2014 Hagedorn Prisen Endeligt program Populær

778 downloads

2014 Hagedorn Prisen Endeligt program

Årsmøde og overrækkelse af Hagedorn Prisen til
Professor, klinikchef, dr.med.
Bo Feldt-Rasmussen
Fredag den 21. marts 2014
Novo Nordisk Fonden, Tuborg Havnevej 19, 2900 Hellerup

09.30 – 10.30 Generalforsamling
10.30 – 11.00 Kaffepause
11.00 – 11.05 Velkomst
Formand for DSIM, overlæge, ph.d., MPG Ulrik Bak Dragsted
11.05 – 11.45 ”Screening bør forbeholdes de syge”
Overlæge, dr. med. Ole Hartling
11.45 – 12.00 Kaffepause
12.00 – 12.15 Screening for atrieflimmer
Dansk Cardiologisk Selskab
Professor, overlæge dr. med. Jesper Hastrup Svendsen
12.15 – 12.30 Kardiovaskulær screening, Danbio
Dansk Reumatologisk Selskab
Professor, overlæge, dr. med. Merete Hetland
12.30 – 12.45 Endoskopisk behandling af nekrotiserende pankreatitis.
State-of-art
Dansk Selskab for Gastroenterologi og Hepatologi
Overlæge, ph.d. Palle Nordblad Schmidt
12.45 – 13.00 Skal man screene for diabetes?
Dansk Endokrinologisk Selskab
Overlæge, ph.d. Marit Eika Jørgensen
13.00 – 14.00 Frokost
14.00 – 14.15 Screening for lungekræft
Dansk Lungemedicinsk Selskab
Professor, overlæge, dr. med. Asger Dirksen
14.15 – 14.30 Screening for osteoporose hos ældre
Dansk Selskab for Geriatri
Reservelæge, ph.d., post doc Jesper Ryg
14.30 – 14.45 Screening for hypertension
Dansk Nefrologisk Selskab
Afdelingslæge, dr. med., ph.d. Niels Henrik Buus
14.45 – 15.00 HIV, en infektion alle læger bør screene for
Dansk Selskab for Infektionsmedicin
Professor, overlæge, dr. med. Jens D. Lundgren
15.00 – 15.15 Screeningsstrategi ved mistanke om hæmoglobinopatier
Dansk Hæmatologisk Selskab
Professor, overlæge, dr. med. Henrik Birgens
15.15 – 15.45 Kaffepause
15.45 – 16.00 Overrækkelse af Hagedorn Prisen
Overlæge, ph.d., MPG Ulrik Bak Dragsted, formand DSIM og
direktør, dr.odont. Birgitte Nauntofte, Novo Nordisk Fonden
16.00 – 16.45 Hagedorn prismodtagerens foredrag
Professor, klinikchef, dr.med. Bo Feldt-Rasmussen, Nefrologisk
Klinik P, Rigshospitalet
16.45 – 18.00 Reception
Tilmelding til årsmødet senest 12/3 2014 via dette link On-line-tilmelding eller mail til
Kirsten Koch på med angivelse af navn samt deltagelse i frokost og/eller
reception.

hagedorn
Hagedorn Prisen er skabt ved midler fra Nordisk Insulinlaboratorium i 1966 og fra Novo Nordisk
Fonden i 2008.
Prisen uddeles som belønning for fremragende indsats inden for et område af dansk intern medicin.