Kontakt

Vibeke Gottlieb
Job:
Sekretær + Region øst + Ansættelse Udvalg Øst
Adresse:
Lungemedicinske afdelinger i RegionH

Interessekonflikter / conflict of interest (COI)